Дослідження ЗР

FAQ

14 березня 2014

ООН-словник

Опис термінів та процесів у зовнішній рекламі України >>

Зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

Соціальна реклама — інформація будь-якого виду і розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Політична реклама — це реклама, спрямована на зміну політичної поведінки суспільства або його частини в умовах політичного вибору.

Недобросовісна реклама — реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

OTS площини — кількість потенційних контактів рекламного повідомлення, при розрахунку якої враховуються фактори видимості окремих рекламних поверхонь.

GRP площини — відсоткове співвідношення кількості потенційних контактів рекламної поверхні, при розрахунку якого враховуються фактор видимості цієї рекламної поверхні (OTS), до цільової аудиторії зовнішньої реклами (18+) для конкретного міста.